Iga elus kohatud inimene jätab sinu ellu mingisuguse jälje. Mõni jätab suhteliselt vähemärgatava jälje, teine aga hoopiski suurema. Inimene, kes ühe jaoks on suureks inspiratsiooniks, ei pruugi teise jaoks millegi olulisega silma paista. Nii ongi normaalne ja nii peabki olema.

Siin lehel sooviksin jagada lugusid, mis on minu jaoks inspireerivana silma paistnud. Jagada lugusid inimestest, kelle edasiviivaks jõuks on midagi kõrgemat, kui pelgalt isiklik omakasu.

Loomulikult on selliseid inimesi maailmas miljoneid rohkem, kui mina siin iialgi kajastada jõuan. Selle rubriigi eesmärgiks eelkõige ongi avada ruum kõigi nende inimeste märkamiseks, kes tegutsevad millegi palju suurema kui iseenda mugav äraolemine nimel.